Stichting Veilig Online stopt

Stichting Veilig Online is een vrijwilligersorganisatie opgericht door twee zeventienjarige studenten en maakt sinds 2007 een vuist tegen de gevaren van computer- en internetgebruik. In de afgelopen ruim tien jaar, zijn er meer dan honderd vrijwilligers geweest, die mee hebben geholpen aan het verwezenlijken van het doel, namelijk kinderen en hun ouders bewust maken van de gevaren van computer- en internetgebruik. Per 1 februari 2020 zal Stichting Veilig Online na meer dan tien jaar op houden te bestaan.

Financiering

Sinds de oprichting heeft Stichting Veilig Online geen enkele euro aan subsidie of sponsorgelden ontvangen, alle kosten werden onder andere betaald door de vrijwilligers zelf. Datgeen wat Stichting Veilig Online heeft opgebouwd (batig saldo) is geschonken aan Stichting Omgaan Met Pesten. Stichting Omgaan met Pesten wil individuen en organisaties helpen pesten tegen te gaan en richt zich op alle facetten van het pestprobleem. Stichting Omgaan met Pesten is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Veilig Online heeft geen schuldeisers.

Doel bereikt

Met meer dan 3000 unieke bezoekers per maand op de interactieve website, publicaties in landelijke- en regionale media, kennisdeling via social media, voorlichtingen aan basis- en voortgezet onderwijs heeft Stichting Veilig Online een grote doelgroep bereikt en bij veel mensen bewustwording gecreeerd over de gevaren van computer- en internetgebruik. Wellicht zijn veel problemen voorkomen. Mogelijk zijn internetcriminelen gestopt. Is het doel nu bereikt? Op het moment dat Stichting Veilig Online werd opgericht was er in Nederland geen aandacht voor de gevaren van computers en internet. We zijn ervan overtuigd dat we het thema goed op de kaart hebben gezet. Basis- en middelbare scholen in Nederland besteden tegenwoordig standaard aandacht aan dit onderwerp, de overheid verplicht het ze zelf. Ouders zijn inmiddels wel bekend met de computer en het internet. Zeer regelmatig wordt er aandacht besteed over dit onderwerp op televisie, landelijke- en regionale kranten en tijdschriften. De overheid besteed ook veel aandacht aan het thema.

Dankwoord

Een speciale dank aan de bestuursleden Donny Gieskens (voorzitter en tevens één van de oprichters), Elmer Veerhoff (secretaris) en alle vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet voor het maatschappijk belang.

Kijk ook eens op

Helpwanted
Meldpunt Kinderporno
Mijn Kind Online
Veilig Internetten
Diploma Veilig Internet